Els alumnes treballen a partir d’un centre d’interès, com ara el retrat o les estructures, i hi fan intervenir diverses matèries, treballant per projectes. En la primera etapa de l’ESO hi ha una implicació més gran d’assignatures lingüístiques i humanístiques, mentre que a tercer i quart de l’ESO tenen més pes les assignatures científiques.